500 ปี กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอกกับลัทธิอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน 2054-2554
引用 收藏

500 ปี กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอกกับลัทธิอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน 2054-2554
版  本: พิมพ์ครั้งแรก
语  言: 泰語
ISBN/ISSN: 9786167202365,6167202362
出版单位: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย