共找到 72 条论著文献

1、Tô Đông Pha 1971

2、Tô Đông Pha 1993

3、Tô Đông Pha 2003

4、Rừng xanh lá đỏ :tiểu thuyết 2003

5、Mạc Ngôn và những lời tự bạch 2004

6、Trâu thiến 2008

7、Hoan lạc 2008

8、Con đường nước mắt 2008

9、Ma chiến hữu 2008

10、Châu chấu đỏ 2009

11、Ếch 2010

12、Thi tiên Lý Bạch 2001

13、Lý Bạch 2002

14、Vương Dương Minh và cái học trí lương tri (1472-1528) 1960

15、Vương Dương Minh :thân thế và học thuyết 2016

16、Người tù trong Cấm Thành :cuộc đời của Phổ Nghi, Hoàng Đế cuối cùng của Trung Hoa 1990

17、Nghề hầu vua 1999

18、Tôn Trung Sơn với Việt Nam 2013

19、Sử ký 1963

20、Tư Mã Thiên 1996